Talvinen NH90

Puolustusvoimilla on käytössään kaksi helikopterityyppiä, Hughes MD500-kevythelikopteri ja NH90-kuljetushelikopteri. Helikoptereilla toimitaan koko valtakunnan alueella yhteistoiminnassa valmiusyhtymien ja erikoisjoukkojen kanssa sekä annetaan tarvittaessa tukea muille viranomaisille.